Szerződési feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a DELAN Center s.r.o. mint a https://leakcioztuk.hu/ webáruház üzemeltetője, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a webáruházon keresztül vásárlást lebonyolító vevők (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza.

1.2. A Vevő regisztrációjával, mint ráutaló magatartással a szerződés a Felek között létrejön a jelen ÁSZF alapján. Felek között létrejövő ÁSZF nem kerül iktatásra. Egyébiránt Vevő a regisztrációjával az ÁSZF-ben foglaltakat minden további jognyilatkozat megtétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

Szerződő felek

Cégnév: DELAN Center s.r.o.
Székhely: Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Cégjegyzékszám: IČO14099420
Adószám: CZ 14099420
Telefon: + 421 950 256 589
e-mail cím: info@leakcioztuk.hu

2.. Vevő:

Az a személy, aki a leakcioztuk.hu weboldalon keresztül, előzetes regisztrációt nélkül, vagy azt követően vásárlást bonyolít le, így különösen, de nem kizárólagosan megrendelést eszközöl, szállítási szolgáltatást vesz igénybe.

2.3./ Felek

A jelen ÁSZF alkalmazása során Felek alatt a Szolgáltató és a Vevő értendő.

3./ Értelmező rendelkezések

ÁSZF: általános szerződési feltétel

Vevő: vevőnek tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető.

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ÁSZF módosításának szabályai

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 15 nappal köteles az 1.2./ pontban megjelölt weboldalon közzétenni.

A rendelés és szerződéskötés folyamata

5.1. Rendelési folyamat

A leakcioztuk.hu webáruház elkötelezett híve a minőségi termékek szolgáltatásának. A termékekre vagy a termék-megnevezésekre kattintva az ügyfél a termék adatlapját láthatja, melyen feltüntetésre kerülnek: a termék tulajdonságai, kiszerelési egysége, készletinformációk stb. A vásárolni kívánt mennyiség beállításával és a bevásárló kosár szimbólumra történő kattintással kosárba kerül a termék. A web shop vevői felületének jobb felső oldalán elhelyezett “Kosár” gombra kattintva az ügyfél egy áttekintő oldalra jut, és bármikor felülvizsgálhatja, mely termékek, találhatók bevásárlókosarában, illetve igény esetén változtathat annak tartalmán. A felületen van lehetőség ajándékutalvány és kupon beváltására is, mellyel rendelésének végösszegét csökkentheti.

Ha az ügyfél be kívánja fejezni a vásárlást, a “Pénztár” gomb működtetésével juthat tovább. A már regisztrált ügyfelek itt beadhatják vevő nevüket és jelszavukat, hogy a korábban eltárolt információk a rendeléshez felhasználásra kerülhessenek. Alternatív módon az ügyfél új ügyfélként regisztrálva berendezhet egy ügyfélszámlát vagy ügyfélszámla nélkül folytathatja a vásárlást. Lehetőség van egyszerű, regisztráció nélküli vásárlásra, így az alkalmi vásárlók lényegesen egyszerűbben és gyorsabban tudják befejezni a vásárlást.

A megrendelés a “Rendelés elküldése” gombra történő kattintással kerül lezárásra. Ezáltal kötelező ajánlat jön létre. A rendelés véglegesítése (rendelési ajánlat elfogadása, szerződéskötés) a szolgáltató által történik, visszaigazolás formájában, melyben a vevőt a megrendelés folyamatba iktatásáról tájékoztatja.

5.2. Szerződéskötés

A web áruházban feltüntetett termékválaszték szemléltetési célokat szolgál, nem minősül kötelező eladási ajánlatnak. Az ügyfél azáltal ad szerződéskötésre vonatkozó, kötelező ajánlatot, hogy a megrendelési folyamatot a ” Rendelés elküldése ” gombra történő kattintással lezárja. Az ügyfél ezután e-mail-ben írásos visszaigazolást kap arról, hogy rendelése beérkezett (rendelésigazolás). Ez a rendelésigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, szerződéskötést.

5.3. Termék és vásárlási korlátozás

Az ajánlott áruk eladása a készlet erejéig történik. Nagyobb mennyiségű rendelési igény esetén kérjük, keresse fel kollégáinkat elérhetőségeink bármelyikén.

Árak és csomagküldési díjak

A leakcioztuk.hu web áruházban feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendőek és tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő összegű általános forgalmi adót (ÁFA).

6.2. Csomagküldési díjak

Ezen felüli díjszabásunk az alábbiak szerint alakul:
> Házhozszállítás utánvéttel: 990Ft. ( kizárólag Magyarország területén érvényes – külföldi szállítással kapcsolatosan keresse kollégáinkat)

Szállítási feltételek

A szállítási határidő – amennyiben az az ajánlatban külön feltüntetve nem szerepel – 1-8 munkanap.

Ha nem lenne raktáron valamennyi megrendelt termék, a leakcioztuk.hu kollégái írásban felveszik a vevővel a kapcsolatot és lehetőséget biztosítanak rész-szállítmány igénybevételére, amennyiben a hiányzó termék beérkezése 3 munkanapon túl várható.

Ha a megrendelt termék a későbbiekben már nem áll rendelkezésre beszállítói okból adódóan, a webáruház a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.

Ha a megrendelt árucikkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, vagy esetleg a szállítás során megsérült, és abból adódóan felhasználhatatlanná vált, akkor azt a leakcioztuk.hu webáruház díjmentesen kicseréli.

Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt, vagy hasonló terméket kaphat értékegyeztetéssel, illetőleg lehetősége van elállni a vásárlástól. Mindezekre az átvételtől számított 14 napon belül van lehetőség.

Mindazonáltal a webáruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. Kérjük, minden esetben a kézhez kapott terméket körültekintően ellenőrizze felhasználása előtt.

Arra az esetre, ha a webáruház a megrendelt árut saját hibáján kívül nem tudja kiszállítani, mivel a szállítójától nem kapta meg a terméket, a webáruháznak joga van visszalépni a szerződéstől. Ezen esetben a webáruház az ügyfelet haladéktalanul informálja és egy alternatív, hasonló terméket javasol számára. Ha nincs ilyen hasonlatos termék, vagy az ügyfél nem kívánja az így felajánlott alternatív termék szállítását, a webáruház az ügyfél által már korábban eszközölt ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

Amennyiben a kiszállított árun szállításból adódó károk mutatkoznának, lehetőség szerint azonnal értesítendő a webáruház vevőszolgálata. A webáruház ezáltal megkapja azt a lehetőséget, hogy a kiszállítást végző vagy az azt biztosító cégnél megreklamálja a keletkezett károkat. Amennyiben az ügyfél elmulasztja a szállításból adódó kár jelzését, ennek semmiféle kihatása nincs törvényes garanciális jogaira.

Tulajdonjog fenntartása

Amíg a Vevő által megrendelt áru teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, addig az a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a webáruház beleegyezése nélkül nem lehetséges az áru elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

Elállási jog

A hatályos vevővédelmi szabályok alapján minden vásárló, mint vevő 14 napos elállási joggal rendelkezik*. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a leakcioztuk.hu webáruház ügyfélszolgálatához fordulhat.

9.1. Elállással kapcsolatos tájékoztató

Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű címzett jognyilatkozatát köteles eljuttatni a kapcsolatban meadott elérhetőségek bármelyikére.

Az elállás joghatásai

Amennyiben a Vevő szerződéstől eláll, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a Vevőelállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is. Visszatérítés esetén az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag pedig Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapja, vagy Vevő nem igazolja, hogy azt visszaküldte Szolgáltató részére bontatlan állapotban. Egyébiránt e kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a legkésőbb határidő utolsó napján a terméket igazolhatóan postára adta, vagy azt egyéb módon Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő köteles viselni.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9.2. Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiak vonatkozásában:

a Vevő, mint az általa megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a Vevő, mint vevő személyére szabott áruk értékesítése esetében;
olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza;
olyan áruk értékesítése esetében, amelyek jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékekkel.

Fizetési módok és kedvezményt biztosító kuponok

Fizetési módok

Az áru kifizetése csak és kizárólag utánvéttel vagy előre utalással történhet.

10.1. Fizetés banki átutalással

Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot vagy az ügyfélszámot is megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük, a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.

10.2. Fizetés Utánvéttel

Ezen fizetési mód igénybevétele során a fizetés csomag kézhezvételekor a futárnak történik.

10.3. Kedvezményt biztosító kuponok

Kupon beváltásakor minden esetben figyelembe kell venni a specifikusan érvényes beváltási feltételeket, úgy, mint minimum rendelési mennyiség, érvényesség, stb. A kuponokon megtalálhatók a mindenkor szükséges információk. Vásárlásonként csak és kizárólag egy kupont lehet beváltani, illetve egy rendeléshez/ügyfélhez kötődő kedvezményt lehet csak igénybe venni. A kuponok készpénzre váltására, illetve korábbi rendelésekre vonatkozó, utólagos elszámolására nincs mód. A kuponok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, továbbá készpénzre át nem válthatók, illetőleg másra át nem ruházhatók .

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató, eladó szavatossági és jótállási felelősségére elsődlegesen a Ptk-ban, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak, egyébiránt a tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállási idő 1 év. A webáruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Ha bármilyen hiba folytán megjelenne a termékek/kategóriák között, kérem, tekintse semmisnek és jelezze ügyfélszolgálatunknak

Az üzemeltető rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A webáruház magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a vevők álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A webáruház fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

A jelen ÁSZF valamennyi rendelkezésének meghiúsulása, hatályon kívül helyezése, érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényességét.

A Felek jogviszonyában a jelen ÁSZF rendelkezésein túl az irányadó jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.